PE

Chemické odolnosti PE

+ resistente / resistant / odolné

o resistenza limitata / limited resistance / omezeně odolné

– non raccomandato / not recommended / není doporučeno

Název prvku koncentrace při 20°C při 60°C
Název prvku koncentrace při 20°C při 60°C
1,1-dichlorethylen (viniylidenchlorid) tech. čistý -
1,2-diaminoethan (ethyldiamin) tech. čistý + +
1,2-dibromethan o -
1,3-butadien plyn. skup. tech. čisté o -
2,2´,2´´-nitrilotriethanol (triethanolamin), vodný každý + o
2-aminoethanol (ethanolamin) tech. čistý
2-butendiol-1,4 tech. čistý +
2-butindiol-1,4 tech. čistý +
2-methylbutanol-2 tech. čistý + o
4-methylpentanol-2 + + do V
acetá kys. octové +
acetaldehyd tech. čistý + o
acetaldehyd kapalný každý + o
acetaldehyd kyselina octová 90:10 +
acetamid + +
acetanhidrid (anhydrid kys. octové) tech. čistý + o
acetofenol +
aceton tech. čistý + o
acetylen +
acronal - disperzní tech. čistý + o
acrylnitril tech. čistý + +
aktivin (chloramin kap. 1%) + +
akumulátorová kyselina + +
alkoholový kokosový tuk tech. čistý + o
allyalkohol (2-propenol-1) 96% + +
allylacetat + +
allylchlorid o
aminokyseliny + +
amintrietanol + V
amintrietanol, vodný sycený + o
amoniak kap. +
amoniak plyn. skup. + +
amylalkohol tech. čistý + +
amylftal + o
amylchlorid 100% o -
ananasová šťáva + +
anhydrid kyseliny arseničné + +
anilin každý + +
anon (cyklohexanon) + o
asfalt + o V
aspirin +
bavlněn tech. čistý + +
bělící louh s 12,5 % aktivního chloru o -
benzaldehyd kap. každý + +
benzaldehyd v izopropylalkoholu 1% + +
benzín tech. čistý + o
benzín / benzol - směs 80 / 20 + o
benzoan sodný, vodný každý + +
benzol tech. čistý o -
benzoylchlorid o o
benzylalkohol + +
benzylchlorid o -
borax kap. (tetraboritan sodný) sycený + +
boritan draselný, vodný 1% + +
boritan sodný + +
brom kap. 100% -
bromchlormethan -
bromičnan draselný, vodný do 10 % + +
bromid draselný, vodný každý + +
bromid litný + +
bromid sodný + +
brommethan (methylbromid) plyn. skup. tech. čisté -
bromová voda +
bromové páry -
bromovodík plyn. skup. tech. čisté + +
brzdová kapalina + +
butan plyn. skup. +
butandiol, vodný + +
butanol, vodný + +
butanon + o do
butantriol, vodný + +
butoxyl (methoxybutylacetát) + o
butylacetát tech. čistý + o
butylakrylát + o
butylalkohol + +
butylbenzylftal + +
butylen (buten) kap. tech. čistý
butylenglykol tech. čistý + +
butylester kys. glykolové + +
butylfenol tech. čistý + +
butylfenon tech. čistý -
butylftal (dibutylftal) tech. čistý + o
butylglykol (ethylenglykolmonobutylether) tech. čistý +
cetylalkohol + +
citronové šťávy + +
clophen A50 a A60 + o do
cola - koncentrát + +
cyclanon (alkylsíran) běžný + +
cyklohexanol + +
cyklohexanon (anon) + o
černouhelný dehet - olej + V o V
činící extrakty, rostlinný běžný +
činící kyseliny (tanin), vodné 10% + +
čpavková voda každá + +
čpavková voda každá + +
dekahydronaftalen (dekalin) tech. čistý + o
dělící prostředek + +
destilát + +
detergent + +
dextrin (škrobová guma) vodný 18% + +
dextroza + +
dibutylether do o -
dibutylftal (butylftal) tech. čistý + o
dibutylsebacat + o
dichlorbenzen o -
dichlorethan o o
dodecylsulfonát sodný + +
dřevěná mořidla + do -
dusičnan amonný kap. každý + +
dusičnan draselný každý + +
dusičnan měďný, vodný 30% + +
dusičnan nikelnatý + +
dusičnan sodný, vodný každý + +
dusičnan stříbrný + +
dusičnan stříbrný, vodný každý + +
dusičnan vápenatý, vodný 50% + +
dusitan sodný, vodný každý + +
dvojchroman draselný, vodný sycený + +
dvojchroman kys. sírové -
dvojchroman sodný + +
dybutylftal tech. čistý + o
ester + o
ester kys. chlorouhličité + o
ester kyseliny ftalové + + do
ether síry + do o
fenol + + V
fenolická pryskyřice - forma hmoty + +
fenylethylakohol + +
fenylhydrazin tech. čistý o o do -
fenylhydrazinhydrochlorid + -
fenylsulfonát + +
fluorid amonný, vodný, + +
fluorid boritý + do +
fluorid draselný, vodný každý + +
fluorid hlinitý + +
fluorid hořečnatokřemičitý + +
fluorid měďný, vodný sycený + +
fluorid sodný + +
fosforčnan vápenatý + +
fosforečnan amonný kap. každý + +
fosforečnan draselný, vodný sycený + +
fosforečnan sodný, vodný sycený + +
fosforečnan, vodný každý + +
fosgen, kap. skup. 100% -
fosgen, plyn. skup. +
fotografická vývojka + V + V
genantin + +
gin +
glauberova sůl vodná každá + +
glukosa vodná každá + +
glycerin vodný každý + +
glycerinchlorhydrin + +
glykokoll (kys. aminooctová) + +
glykol vodný běžný + +
glysantin + +
grisiron 8302 o o
grisiron 8702 + +
halothan o o do-
heptan + o
hexakyanoželezičitan draselný, vodný každý + +
hexakyanoželezitan sodný sycený + +
hexametafosforečnan sycený +
hexan + o
hexantriol + +
hexaželeznatan sodný + +
holandr klih (glutin klih) běžný + +
hořčice + +
hovězí tuk + + do o
hroznový cukr, vodný každý + +
hydrát hydracinu + +
hydraulická kapalina + o
hydrosíran (DTTO), vodný sycený + +
hydrosíran draselný
hydrosíran draselný (DTTO), vodný sycený + +
hydrosíran draselný, vodný sycený + +
hydrosíran sodný (DTTO), vodný + +
hydrosiřičitan draselný
hydrosiřičitan draselný, vodný sycený + +
hydrosiřičitan louhu + +
hydrosiřičitan sodný (DTTO), vodný + +
hydrosiřičitan sodný (DTTO), vodný sycený + +
hydrosiřičitan vodný do 10 % + +
hydrosiřitan draselný (DTTO), vodný sycený + +
hydrosulfid amonný, vodný každý + +
hydrouhličitan amonný, vodný + +
hydrouhličitan draselný sycený + +
hydrouhličitan draselný sycený + +
hydrouhličitan draselný, vodný
hydrouhličitan draselný, vodný o -
hydrouhličitan sodný + +
hydrouhličitan sodný sycený + +
hydrouhličitan sodný, vodný
hydrouhličitan sodný, vodný
hydroxid barnatý kap. každý + +
hydroxid draselný + +
hydroxid draselný 50% + +
hydroxid draselný, vodný každý + +
hydroxid hlinitý + +
hydroxid hořečnatý + +
hydroxid sodný + +
hydroxid sodný, pevný + +
hydroxid sodný, vodný každý + +
hydroxid vápenatý + +
hydroxyhydrochinon + V + V
chinin + +
chlor plynný suchý o -
chlor plynný vlhký o -
chlor tekutý -
chlor vodný roztok (chlorová voda) sycený + o
chloral (trichloracetaldehyd) tech. čistý + +
chloral hydrát, vodný každý + + V
chloramin, vodný +
chloran vápenatý, vodný každý + +
chlorbenzen o -
chlorečnan draselný, vodný každý + +
chlorečnan sodný, vodný sycený + +
chlorečnan vápenatý, vodný sycený + +
chloretan (ethylchlorid) tech. čistý o
chlorethanol (ethylenchlorhydrin) tech. čistý + + V
chlorhydrát anilinu kap. každý + +
chlorid amonný, vodný každý + +
chlorid antimoničitý + +
chlorid antimonitý + +
chlorid antimonný, bez vody + +
chlorid draselný, vodný každý + +
chlorid fosforitý + o
chlorid hlinitý, pevný + +
chlorid hlinitý,kapalný každý + +
chlorid hořečnatý, vodný každý + +
chlorid měďný, vodný sycený + +
chlorid nikelnatý + +
chlorid rtuťnatý + +
chlorid sodný, vodný každý + +
chlorid sulfuliru -
chloristan draselný, vodný do 10% + o
chloristan draselný, vodný 1% +
chloristan sodný, vodný každý + +
chloritan sodný, vodný 50% +
chlormethan (metylchlorid) plynná forma tech. čistý o
chlornan draselný sycený o -
chlornan sodný, vodný s 12,5% aktuvním chlórem o -
chloroform tech. čistý o do- -
chlorová voda sycená + o
chlorové vápno + +
chlorový bělící louh s 12 % aktivního chloru o -
chlorpikrin (trichlornitromethan) + do o -
chlorvodíkový plyn, suchý a vlhký + +
chorid vápenatý, vodný sycený + +
chroman draselný, vodný 40% + +
chromičitan draselný, vodný každý + +
chromitan sodný + +
chromité soli vodné každá + +
chromosíran draselný (kamenec chromitý) sycený + +
chromová kys. sírová -I191
chromové anodové bahno + +
isoamylalkohol tech. čistý + o
isobutylakohol (isobutanol) + +
isooktan + o
isopropanol (isopropylalkohol) tech. čistý + +
isopropylacetát 100% + o
isopropylether tech. čistý + do o -
jablečné šťávy kap. 50% + +
jablečné víno + +
jod - jodid draselný 3 % jodu + +
jodid draselný každý + +
jodid hořečnatý + +
jodová tinktura, DAB 6 běžná + o V
kafr + o
kamenec hlinito - sirný + +
kamenec chromitý (síran chromito-draselný) vodný sycený + +
kamenec kap. každý + +
kamfer + o
kamfer olej -
karbazol + +
karbid vápníku + +
karbolineum běžná +
karbolineum ovocného stromu, vodný + V o V
kaučuková disperze (latex) + +
kávový extrakt + +
kerosin + o
keton + do o do -
klih + +
kokosový olej +
koňak + +
koncen. kyseliny bromičné -
kondenzovaná sytá pára + +
kostní olej + +
kovová mořidla +
kovová mýdla + +
kreosol 100% + o V
kreosol, vodný ředěný + + V
kreosot + + V
krotonaldehyd tech. čistý + o
křemičitan sodný, vodný každý + +
kuchyňská sůl (chlorid sodný), vodný každý + +
kumaranová pryskyřice + +
kvasnice + +
kyanid draselný vodný každý + +
kyanid draselný, vodný každý + +
kyanid měďný, vodný sycený +
kyanid sodný + +
kyanoželezitan draselný každý + +
kyanoželezitan sodný + +
kyselé zelí + +
kyselina adipová kap. + +
kyselina antrachionsulfonová kap. + +
kyselina arseničná kap. každá + +
kyselina askorbová + +
kyselina benzen sulfonová + +
kyselina benzoová kap. každá + +
kyselina boritá kap. každá + +
kyselina bromvodíková, vodná 50% + +
kyselina dichloroctová 50% + +
kyselina dichlorostová tech. čistá + o V
kyselina dusičná 25% + +
kyselina dusičná 50% o -
kyselina fluorokřemičitá, vodná každá + +
kyselina fosforečná, vodná 50% + +
kyselina fosforečná, vodná 80%…95% + o V
kyselina ftalová, vodní 50% + +
kyselina glykolová do 7 % + +
kyselina hexafluorokřemičitá 40% + +
kyselina chlorečná vodná 1% + +
kyselina chlorečná vodná 10% + +
kyselina chloristá, vodná 20% + +
kyselina chloristá, vodná 50% + o
kyselina chloristá, vodná 70% + -
kyselina chloroctová, (mono) vodná každá + +
kyselina chloroctová, vodná do 85 % + +
kyselina chlorosulfonová tech. čistá -
kyselina chlorsulfenová tech. čistý -
kyselina chromová vodná 50% o - V
kyselina isomáselná tech. čistá + o
kyselina jantarová kap. 50% + +
kyselina karbolová (fenol) + V
kyselina křemičitá, vodná každá + +
kyselina kyanovodíková + +
kyselina maleinová, vodná do 100 % + +
kyselina máselná, vodná každá + o
kyselina methacrylová + +
kyselina methylbenzenová sycená o
kyselina methysírová 50% + +
kyselina mléčná, vodná každá + +
kyselina močová + +
kyselina monochloroctová + +
kyselina mravenčí kap. 85% + +
kyselina mravenčí kap. 10% + +
kyselina nikotinová do 10 % +
kyselina oleinová + o
kyselina olejová + o
kyselina palmitová + +
kyselina pikrová, vodní 1% +
kyselina polyakrylátová - emulse + +
kyselina propionová každá + +
kyselina salicionová + +
kyselina sírová do 50% + +
kyselina sírová 70% + +
kyselina sírová 80% + +
kyselina sírová 98% o -
kyselina siřičitá + +
kyselina solná, vodní každá + +
kyselina stearová + o
kyselina Šťavelová, vodná každá + +
kyselina trichloroctová, vodní 50% + +
kyselina uhličitá, suchá 100% + +
kyselina uhličitá, vodná každá + +
kyselina. karbolová (fenol) + + V
kyseliny aromatické + +
kyseliny benzoové sodík kapl. 36% + +
kyseliny toluenové sycené o
kysličník fosforečný 100% + +
kyslík + +
lanolin + +
latex + +
lihoviny +
likér + +
lněný olej tech. čistý + +
louh sodný každý + +
lučavka královská -
lůj tech. čistý + +
lysol + o
majonéza +
manganistan draselný + +
manganistan draselný, vodný do 6% + + V
margarin + +
marmeláda + +
máslo +
mazací mýdla + +
mazací oleje tech. čisté + + do o
med + +
melasa + +
melasové koření + +
mentol + o
metafosforečnan amonný + +
metafosforečnan hlinitý + +
methanol tech. čistý + +
methoxybutanol + o
methoxybutylacetát (butoxyl) + o
methylacetát tech. čistý +
methylakrylát + +
methylalkohol + +
methylamin 32% +
methylbenzen o -
methylbromid, plyn. skup. tech. čistý -
methylcyklomexan o o do
methylenchlorid o o
methylester kys. dichloroctové + +
methylester kyseliny borité + o do
methylethylketon tech. čistý + o
methylglykol + +
methylchlorid tech. čistý o
methylisobutylketon + o do
methylmethacrylát + +
methylpropylketon + o
methylsalicylan + o
minerální olej bez přísad + + do o
minerální voda + +
mléčný cukr + +
mléko + +
močovina, vodná do 33 % + +
močůvka + +
monochlorbenzen o -
morfolin + +
mořská voda + +
mořská voda + +
motorový olej (HD - olej) + do o
mowilith - disperze + +
mýdlový roztok, vodný každý + +
nafta + o
naftalín + o
nikotin + +
nitrobenzen + o
nitrocelulosa +
N-methylpyrrolidon + +
nonlakohol + +
normální benzín DIN 51 635 + o
n-propanol (n-propylalkohol) + +
octan amylnatý tech. čistý + +
octan olovný kap. každý + +
octan sodný, vodný každý + +
octát amonný, vodný každý + +
octovina + +
octylkresol tech. čistý o -
odlakovač na nehty + o
odpadní plyny obsahující fluorovodík stopa + +
odpadní plyny obsahující kyselinu sírovou každá + +
odpadní plyny obsahující kyselinu solnou každá + +
odpadní plyny obsahující kyselinu uhličitou každá + +
odpadní plyny obsahující nitron stopa + +
odpadní plyny obsahující oxid sírový stopa -
odpadní plyny obsahující oxid siřičitý stopa + +
odpadní plyny obsahující oxid uhelnatý každý + +
odpadní plyny obsahující oxid uhličitý každý + +
olej rostlinný a živočišný + + do o
olej z borovicových jehliček +
olej z kukuřičných klíčků + o
olej, éterický o -
o-nitrotoluen + o
optický zjasňovací přípravek + +
ořechový olej +
ovocné dřeně + +
ovocné šťávy, neobsahující alkohol každá + +
ovocné šťávy, obsahující alkohol + +
oxid chromový vodný 50% o - V
oxid sírový -
oxid siřičitý, plyn. skup. + +
oxid uhelnatý, plyn. skup. tech. Čistý + +
oxid uhličitý 100% + +
oxid vápenatý, prášek + +
oxid, vodný každý + +
oxichlorid fosforečný + o
ozon 50 pphm o -
palmitylalkohol + +
palmojádrový olej +
parafin - emulse + o
pentanol +
perchlorethylen o -
perolether + o
peroxid , vodný sycený o
peroxid sodný, vodný 10% + +
peroxoboritan sodný, vodný každý + o
peroxosíran draselný, vodný každý + +
peroxyborat draselný + +
petrolej + o
pivo + +
polesterová pryskyřice o -
polyesterové změkčovadlo + + do o
polyglykol + +
polysolvan + +
pomeranč. Šťáva + +
pražný plyn, suchý každý + +
promývací prostředky + +
propan, plyn. skup. tech. čistý +
propanol - (2) (isopropylalkohol) + +
propargyalkohol, vodný 7% + +
propyledichlorid 100% -
propylenglykol + +
propylenoxid + +
pseudokumen o o
pyridin + o
rajčatová šťáva + +
ricinový olej + +
rostlinné ochranné prostředky, vodné + +
rtuť + +
rtuťová sůl + +
rybí tuk (jaterní) + o
sagrotan + o
silice anýzová o -
silice peprnomátová +
silikonová emulse + +
silikonový olej tech. čistý + +
síra + +
síran amonný kap. každý + +
síran draselný, vodný každý + +
síran hlinitodraselný, vodný každý + +
síran hlinitý kap. + +
síran hlinitý pevný + +
síran hořečnatý kap. každý + +
síran hořečnatý, vodý každý + +
síran hydroxylamonný vodný 12% + +
síran manganatý + +
síran měďný, vodný každý + +
síran nikelnatý každý + +
síran sodný, vodný sycen za studena + +
síran sodný, vodný každý + +
síran vápenatý + +
síran železito - amonný (kamenec železitý), vodný + +
sirník amonný kap. každý + +
sirník draselný, vodný sycený + +
sirník sodný, vodný sycený + +
sirník vápenatý, vodný do 10 % o o
sirouhlík, vodný o
sirovodík, plyn. skup. + +
sirovodík, vodný sycený + +
siřičitan draselný, vodný sycený + +
siřičitan sodný, vodný 40%
soda, vodná + +
sojový olej + +
solanka sycená + +
soli baria každý + +
soli niklu, vodný + +
strojní olej + o
stříbrné soli, vodné sycené za studena + +
styren o -
sůl hořečnatá, vodná každá + +
sůl měďná, vodná studeně sycena + +
sulfáty, vodné roztoky + +
svítiplyn běžný +
syrovátka + +
škrobový kaučuk (dextrin), vodný 18% + +
škrobový sirup + +
škroby, vodný každý + +
tannin, vodný 10% + +
terpentinový olej tech. čistý + do o
testovaný benzín tech. čistý + do o
tetraboritan sodný (borax), vodný sycený + +
tetrabrommethan o do -
tetraethylolovo + -
tetrahydrofuran tech. čistý o do -
tetrahydronaftalín (tetralin) tech. čistý + +
tetrachlorethan o do -
tetrachlorethylen o do -
tetrachlormethan tech. čistý o -
tetrakyanomědičitan draselný, vodný sycený + +
thiofen o -
thioglykolová kys. + +
thiokyanatan amonný + +
thionylchlorid -
thiosíran draselný, vodný sycený + +
thiosíran sodný, vodný sycený + +
toluen tech. čistý o -
topný olej + o
transformátový olej tech. čistý + o
tributylfosfát + +
triethylenglykol + +
trichloralacetaldehyd (chloral) tech. čistý + +
trichlorbenzen - -
trichlorethylen tech. čistý + do -
trichlormethylfosfát + +
třtinový cukr každý + +
uhličitan amonný, vodný každý + +
uhličitan draselný, vodný každý + +
uhličitan hořečnatý + +
uhličitan sodný, vodný každý + +
uhličitan vápenatý + +
vápená voda + +
vápno + +
včelí vosk + o do-
rtací prostředek Hoechst o o
vřetenový olej + do o
vzduch tech. čistý + +
živice + o V